Daňová a účetní kancelářPoptávka
Nacházíte se zde: Daufi » Novinky » Posečkání daně

Posečkání daně

Správce daně může na základě žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední povolit posečkání úhrady daně, popř. rozložení její úhrady na splátky.

Správce daně může povolit posečkání daně:

    •    pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
    •    pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
    •    pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
    •    není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
    •    při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Je předepsán správní poplatek ve výši 400 Kč.
Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.


Aktuality
Detail19.03.2013 | čtvrtekINFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost DAUFI Consulting s. r. o. byla založena v roce..

Detail19.03.2013 | čtvrtekZměny registračních údajů

Daňový subjekt, který je registrován u správce daně,..

Detail10.03.2013 | čtvrtekPosečkání daně

Správce daně může na základě žádosti daňového..

kontakt
SEO optimalizace